ماسه مجرای پاتیل

  ماسه مجرای پاتیل محصولی بر پایه کرومیت است که جهت پر کردن نازل پاتیل یا تاندیش مورد استفاده قرار می گیرد و سبب عدم انجماد فولاد مذاب شده و در نتیجه باز شدن نازل راحت تر صورت می گیرد. ماسه مجرا باید دارای خواص مهم نسوزندگی بالا (حداقل دمای ۱۷۰۰) و همچنین از لحاظ […]