سبوس مورد استفاده در صنعت

پوسته برنج پوشش زرد رنگ محافظ دانه های برنج است که طی فرآیند آسیاب کردن از دانه های برنج جدا می شود. پوسته برنج که در صنعت با نام سبوس مصرف صنعت فولاد، ایزوترم یا سبوس برنج شناخته می شود؛ یک ماده زائد در جریان فرآوری برنج می باشد که حاوی حدود 30 تا 50% […]

سبوس مصرف صنعت فولاد

با ورود سبوس به عرصه صنعت ذوب فولاد کشور مبلغ قابل توجهی صرفه جویی ارزی و همچنین ارزش افزوده زیادی برای یک ماده دور ریز کشاورزی که مورد استفاده خیلی کمی در صنعت کشاورزی داشت بوجود آمده است.  در کنار این موارد از دیگر مزایای این ماده فرآوری شده نسبت به محصول وارداتی سابق، ضمن […]