سبوس مصرف صنعت فولاد

با ورود سبوس به عرصه صنعت ذوب فولاد کشور مبلغ قابل توجهی صرفه جویی ارزی و همچنین ارزش افزوده زیادی برای یک ماده دور ریز کشاورزی که مورد استفاده خیلی کمی در صنعت کشاورزی داشت بوجود آمده است.  در کنار این موارد از دیگر مزایای این ماده فرآوری شده نسبت به محصول وارداتی سابق، ضمن […]