سبوس مورد استفاده در صنعت

پوسته برنج پوشش زرد رنگ محافظ دانه های برنج است که طی فرآیند آسیاب کردن از دانه های برنج جدا می شود. پوسته برنج که در صنعت با نام سبوس مصرف صنعت فولاد، ایزوترم یا سبوس برنج شناخته می شود؛ یک ماده زائد در جریان فرآوری برنج می باشد که حاوی حدود 30 تا 50% […]