روز زن را به تمام زنان و مادران سرزمینمان به ویژه زنان و مادران پر تلاش و سازنده در صنعت فولاد کشور تبریک عرض می کنیم
-شرکت گهر فولاد پیشرو-

روز زن